การเลือกใช้กล่องใส่อาหารเราควรที่จะเลือกกล่องใส่อาหารแบบไหนปลอดภัยต่อสุขภาพของเรา และเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด