Post by admin F

ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับร้านอาหารที่ต้องการใช้กล่องอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยในปัจจุบันนี้กระแสการรักษ์โลก

สำหรับหลายๆ คนที่ยังไม่รู้ว่า แกรมของกระดาษจริงๆ แล้วมันคืออะไร แกรม คือ น้ำหนักของกระดาษ ที่มีหน่วยวัดเป็นกรัมต่อกระดาษ หรืออาจจะเรียกให้มันเข้าใจง่าย ๆ นั้นก็คือหน่วยที่เรานำเอามาวัดกระดาษ

ในด้านอาหารนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะธุรกิจอาหารในทุกวันนี้นั้นมีการแข่งขันที่สูงเป็นอย่างมาก ฉะนั้น  การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญมากที่สุด

ถุงกระดาษช่วยรักษ์โลก ก็เป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยทำให้เราสามารถลดใช้ถุงพลาสติกได้เยอะเป็นอย่างมาก

กล่องออฟเซ็ทเป็นกล่องที่ใช้สำหรับการพิมพ์ออฟเซ็ทโดยมีวัสดุ คือ กระดาษที่นำมาใช้จะไม่เหมือนกับกล่องกระดาษชนิดอื่น มีลักษณะเป็นกล่องกระดาษหน้าขาวหลังเทา